Een Nieuw Welkom

Dit is sinds 1998 de website van Leo Molenaar (1945). Ik heb in 2015 de biografie gepresenteerd van de linkse politicus Marcus Bakker; werk sinds 2004 als vrijwilliger voor de stichting Huis van Erasmus en ik probeer aansluiting te krijgen bij mensen die schrijven over politieke prenten na een levenslange verzamelwoede. De website geeft daarnaast een beeld van wat ik als leraar natuurwetenschap, sinds 1968, als bestuurslid van de CPN en als gepromoveerd historicus (1994) heb gedaan. Na mijn pensionering in 2007 probeerde ik opdrachten te krijgen binnen het profiel dat ik schetste bij ‘EvenVoorstellen’. Na 2015, inmiddels zeventig, doe ik alleen nog maar vrijwilligerswerk. De website geeft een beeld van wat ik doe, en kijkt terug op dingen die ik waardevol vind. De komende maanden zal ik de inhoud van de site opnieuw samenstellen.

Deze website gaat onder meer in op de volgende zaken:

 1. De Voorwaarts (1946-1950).
  Begin jaren tachtig tikte ik bij de verhuizing van de CPN van Keizersgracht 324 naar de Hoogte Kadijk op een rommelmarkt het archiefexemplaar op de kop van het satirische CPN-weekblad Voorwaarts (1946-1950). In de geest van het vroegere SDAP-weekblad De Notenkraker wilde de CPN na de oorlog onder leiding van verzetsman Chris Smit een breed opgezet weekblad maken, dat een grotere aantrekkingskracht zou hebben dan het dagblad De Waarheid. Het blad bestond vijf jaar en bevat het vroegste werk van tekenaars zoals Lotte Ruting, Fritz Behrendt, Alex Jagtenberg en Max Velthuijs. De onderwerpen zijn de koloniale oorlogen van Nederland tegen Indonesië, het begin van de Koude Oorlog en de oprichting van de NAVO, de communistische kritiek op de regering-Drees (PvdA) en de herbewapening van West-Duitsland. Ik geef straks in een overzicht met veel cartoons een beeld van deze kostbare vondst, die ik te zijner tijd aan de stichting Beeld en Geluid zal doneren. (illustratie 1)

 2. Huis van Erasmus.
  Louise Langelaan publiceerde namens deze stichting Erasmus voor de Klas, een interactieve leergang in twee delen, voor kinderen rond de twaalf en voor scholieren rond vijftien jaar, die zij op dit moment digitaliseert. Elk jaar presenteren wij in de week rond Erasmus’ geboortedatum, dat is 28 oktober, een bijeenkomst. In 2019 wordt dat, samen met de Bibliotheek Rotterdam, het stadsdebat Lof der Tolerantie in het Bibliotheektheater (www.huisvanerasmus.nl). Op 29 oktober 2016 publiceerden wij De boemerang van oorlog en geweld; Een hedendaagse samenspraak over Erasmus’ visie op oorlog en vrede. Dit boekje bevat de tekst uit 1515 van Erasmus’ adagium Zoet is de oorlog voor wie hem niet kennen…, met het commentaar van elf eigentijdse vredesactivisten. De socioloog Kees Schuyt nam het in ontvangst. Hierbij het Voorwoord, de redevoering van Schuyt en mijn bijdrage: ik ben van na de oorlog, en wil dat graag zo houden. (illustratie 2)

 3. Marcus Bakker.
  Ik heb op 3 maart 2015 de biografie van de communistische politicus Marcus Bakker gepresenteerd in de MarcusBakkerzaal in het Binnenhof. U kunt op dit moment de muurschildering bewonderen ter gelegenheid van de verbouwing van de Tweede Kamer. U vindt mijn rede bij de presentatie, en een lezing voor de Haagse Vrienden van de Hofvijver. (illustratie 3)

 4. De eerroof van Erasmus.
  Sinds de aanvang van het millennium houd ik me bezig met polemieken inzake Erasmus, die ik ontdoe van de ten onrechte op hem geworpen smetten van antisemitisme en Turkenhaat. Mijn artikelen over dit thema beslaan onder essays uit 2010, 2009 en 2003. Het meest recente essay in het Rotterdams Jaarboekje behandelt met name het misleidende werk van twee Nederlandse protestantse theologen: Heiko Oberman, tevens bekroond Lutherbiograaf, en dominee Hans Jansen. Een korte samenvatting werkte in een lezing op 25 februari 2016 in Gouda verhelderend op de aanwezigen, en voeg ik toe. Een uitwisseling van e-mails over deze kwestie met Rotterdams burgemeester Ahmed Aboutaleb volgt. Daarna volgen de essays van 2008 en 2003, en een artikel over De Lof der Zotheid (2011 De Helling, 2016 REALmag). Andere artikelen over Erasmus en het onderwijs, over de Turkse denker Gülen of over ‘etiquette’ staan bij de afgeronde projecten. De schilderes Neel Korteweg, die Erasmus vele malen geschilderd heeft in verschillende levensfasen, verleende haar medewerking bij de illustratie in www.huisvanerasmus.nl (illustratie4)

 5. Marcel Minnaert.
  Een lezing over de astronoom, natuurkundedidacticus en flamingant Marcel Minnaert, wiens biografie ik schreef (Balans, De Rok van het Universum, 2003), die ik op 15 december 2011 hield voor het René De Clercq-genootschap in het Vlaamse Deerlijk. Een artikel voor de jubileumuitgave van het Tijdschrift voor Natuurkunde (2018) sluit ik bij.

 6. Marxisme.
  Negen oude artikelen over 'marxisme' in de bladen Politiek en Cultuur en Komma, tussen 1979 en 1989, heb ik samengebracht als 'marxisme 2'. Drie Engelstalige artikelen rond het Lysenkocongres in New York van 2009 bundelde ik eerder als ‘marxisme’. Deze oogst geeft een beeld hoe sommige linkse mensen van mijn generatie omgingen met het herwaarderen en overeind houden van onze marxistische erfenis.

 7. Autobiografisch.
  Dat begint met ‘Even voorstellen’, dan mijn belevenissen in de Delftse studentenbeweging en de CPN, mijn CV en bibliografie

 8. Afgeronde projecten
  Enkele voorlopig afgeronde projecten van de afgelopen veertig jaar, zoals het project ‘Chemie en Samenleving’, het project ‘Wetenschap en Samenleving’, met mijn dissertatie als historicus, de biografie van de astrofysicus, socialist en flamingant Marcel Minnaert (2003, foto), mijn opvattingen over onderwijs en de Tweede Fase op het Erasmiaans Gymnasium en enkele artikelen die ik toevallig digitaal voorhanden heb. En ten slotte sprokkel ik, niet uitputtend, enkele artikelen uit mijn lustrumboeken van het Erasmiaans Gymnasium (1994, 1999, 2004, 2009) en voordrachten bij andere gelegenheden.

 9. Politieke prenten.
  Ik fantaseer graag over een project op mijn website rond politieke tekenaars, waarbij ik een 50-tal uitgekozen tekeningen (uit mijn eigen verzameling) wil voorzien van summiere, begeleidende teksten: Efimov, Low, Sluijters, Giles, Raemaekers, Braakensieck, Jordaan, Véber, Levine, Reiser en vele anderen. Ik ben al begonnen met het bekendmaken van mijn herontdekking van de Voorwaarts.

 10. Mijn gegevens

leo

dr ir Leo Molenaar
Achterhaven 138 3024 RC
Rotterdam
leomolenaar45@gmail.com
mobiel: 06-1498 8424
www.leomolenaar.nl