Delftse Studentenbeweging

Ik ben gevormd door de studentenbeweging van de jaren ‘60. Daaraan heb ik hartstochtelijk deelgenomen, en daaraan heb ik mijn wereldbeeld ontleend. In mijn dissertatie over het Verbond van Wetenschappelijke Onderzoekers (1994) heb ik in de inleidende passages bij de hoofdstukken over de jaren zestig en zeventig gereflecteerd op wat ons indertijd bezielde. Ook heb ik met Herman Meijer voor het CPN-tijdschrift Politiek&Cultuur (mei 1993) in de vorm van een interviewproject een terugblik geschreven na 25 jaar. Ik hoop in de elders genoemde studie over de Bond voor Wetenschappelijke Arbeiders (BWA; 1969-1980) op termijn uitgebreider en diepgaander in te gaan op de studentenbeweging en op de invloed van socialistische denkbeelden op de vormgeving aan die organisatie van linkse intellectuelen.
De studentenbeweging was dus beslissend voor mijn ontwikkeling. Ze stimuleerde mijn liefde voor schrijven en voor historie. Ik geef hieronder een beeld van mijn redacteurschap van het Delftse studentenblad 'Het Orakel' en mijn lidmaatschap van de marxistische studentenvereniging Politeia.

 

orakel

1. Het Orakel van Delft (1965-1968)

2. Het nieuwe Politeia (1969-1975)

3. Publicaties in Het Orakel