Minnaert

min100px

Tijdens het afronden van mijn dissertatie (1994) wilde ik een biografie wijden aan een flamboyante voorzitter van het VWO, Marcel Minnaert. In maart 2003 werd ‘De rok van het Universum’ gepresenteerd (Balans), voorafgegaan door de brochure ‘Een leven lang leraar’ bij het Utrechtse Minnaertgebouw (1998), lees meer...

Marxisme

Voor het Symposium ‘Marxism and Natural Scientists in the 20th Century’ op het in internationaal congres van historici in Boedapest  van zomer 2009 vroeg men een bijdrage over mijn dissertatie. Een marxistisch essay uit 1981 over de Lysenko Affaire (in Engelse vertaling) leidde tot deelname aan een Lysenko-conferentie in New York in december 2009, lees meer...

Wetenschap en Samenleving

min100px

In 1994 verscheen mijn dissertatie over de geschiedenis van het ‘Verbond van Wetenschappelijke Onderzoekers’ (VWO, 1946-1980): ‘Wij kunnen het niet langer aan de politici overlaten’. Vanaf dat moment was ik naast leraar scheikunde zelfstandig historicus en zzp’er met een website (sinds 1998), lees meer...

Chemie en Samenleving

min100px

Mijn afstuderen gebeurde met Peter Kooiman, en leverde twee boeken op: ‘Scheikundedidactiek voor het VWO: een verkenning’ (1973) en ‘Van Kleurstof tot Kunstmest’ (1974). Het laatste verscheen in 1986 geheel herzien als ‘Chemie & Samenleving’, en in 1998 kwam een zeer uitgebreide en herziene versie uit als CD-Rom. Die uitgave plaatste ik in het kader van het nieuwe schoolvak Algemene Natuurwetenschap (ANW). Deze reeks vraagt om een heruitgave in 2010, lees meer...

Onderwijs Tweede Fase

2efase

Bij de invoering van de Tweede Fase in het voortgezet wetenschappelijk onderwijs heb ik vanaf de aanvang fel geprotesteerd. Toch besloot ik het (gedeelde) voorzitterschap op te nemen van de commissie die deze ramp moest invoeren op school, teneinde positieve aspecten mee te nemen en de negatieve kern zoveel mogelijk af te weren. Een boekproject, ´Verscheiden maar toch één´,  betrof de voorbereiding op een Dialoogdag met het Vlaamse Diroo (2005), lees meer...

Erasmiaans Gymnasium

eg

Vanaf 1992 maakte ik lustrumboeken op het Erasmiaans Gymnasium, die werden begeleid door een Symposium. Het eerste heette ‘666 jaar EG’, en stelde de begrippen ‘gymnasium’ en ‘erasmiaans’ in kwestie (1994). Het tweede was een eerbetoon aan een leraar geschiedenis: ‘Reindert Jacobsen; een leraar met een verhaal’ en keerde zich tegen de ´Tweede Fase´ (1999). Het derde was gewijd aan de veranderende samenstelling van de school, ‘Ex Pluribus Unum’ (2004). lees meer...