Marxisme 2

Lang, lang geleden schreef ik voor de 'vorming' binnen de CPN een serie artikelen over 'marxisme', zo tussen 1979 en 1985, die inmiddels vergeten is, en onbereikbaar. Omdat de schulden- en bankencrisis, en de onvoorstelbare verrijking van weinigen, duidelijk maken dat het kapitalisme nog lang niet verdwenen is, neemt de interesse voor Marx'  denken weer toe, en heb ik. met een ' Inleiding' , acht van die artikelen, met meer en met minder Marx, op pdf gezet als 'marxisme 2'. Twee ervan, nummer 3 en 7, zijn eigenlijk 'essays'.

Inhoud

Inleiding

1. Politiek en Cultuur nr. 6, 1979

2. Politiek en Cultuur nr. 3, 1981

3. Komma jaargang 2 nr. 3, 1981

4. Politiek en Cultuur nr. 9, 1982

5. Politiek en Cultuur nr. 10, 1982

6. Politiek en Cultuur nr. 1, 1983

7. Politiek en Cultuur nr. 2, 1983

8. Politiek en Cultuur nr. 8, 1985

9. Politiek en Cultuur nr. 4, 1989

 

terug naar boven