Even voorstellen

Ik ben geboren in 1945, werd student aan de TU-Delft in 1962, was leraar sinds 1968, en ben in 1974 afgestudeerd als chemicus-didacticus, dus met een unieke specialisatie. Ik ben in 1968 getrouwd met Rieme Wouters, thans projectleider van samenwerkingsverbanden tussen verstandelijk gehandicaptenzorg en psychiatrie.

We werkten beiden in deeltijd, opdat we samen de kinderen konden verzorgen. Dat zijn Anne (1975), Joost (1977) en Jeroen (1980), op de foto rond 1982.

leo_rieme

AnneJoostJeroen2

Ik ben in 1994 gepromoveerd als historicus. Ik was tot 2007 leraar scheikunde en ANW, ben publicist en broodschrijver. Sinds mijn promotie verzorg ik producties op historisch gebied. Mijn bedrijf, het verzorgen van publicaties, staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Ik kies of krijg mijn onderwerpen op de raakvlakken van natuurwetenschap, geschiedenis, onderwijs, politiek, marxisme en maatschappelijk engagement. Expertise op al deze terreinen was aan de orde bij het schrijven van mijn dissertatie en bij de biografie van de astronoom Marcel Minnaert. En het zal opnieuw aan de orde zijn bij de biografie van Marcus Bakker, en de projecten rond ‘marxisme’ en Erasmus.
Ik geef daartoe een overzicht van de onderwerpen waarmee ik bezig ben, ga of ben geweest, en van de resultaten tot dusver. De opzet van de website is dat u kunt kijken naar het ‘nieuws’ van het afgelopen jaar, naar enkele gegevens van de auteur (‘bio’), naar enkele afgeronde ‘projecten’ en naar de voornemens (‘toekomst’). Contact kunt u onder meer leggen via de e-mail die bij deze website hoort. 

Deze website gaat derhalve in op:

Ik leid deze onderwerpen kort in bij de onderdelen ‘nieuws’, ‘bio’, ‘projecten’ en ‘toekomst’, en daarna vindt u de oorspronkelijke verhalen, opnieuw kort toegelicht, meestal op pdf-bestanden.

terug naar boven