De eerroof van Erasmus

Ik ging de afgelopen vijftien jaar de confrontatie aan met steeds meer mensen, ook internationaal, die in Erasmus een verspreider zien van antisemitisme, Turkenhaat en oorlogspropaganda. Drie rondes polemieken heb ik achter de rug: die van 2004 tegen Erasmushoogleraar Van Herwaarden die Erasmus’ pacifisme ontkent , die van 2009 tegen dominee Jansen en mensen uit de Rotterdamse culturele ‘elite’, en in 2010 tegen de internationale bronnen waaruit steeds wordt geput waarin Erasmus vooral antisemitisme wordt aangewreven. Ik schreef die polemieken vanuit het Erasmiaans Gymnasium, en namens de stichting Huis van Erasmus. Ik streef naar een afrondende publicatie, waarvoor ik fondsen probeer te werven.

collo

Artikelen

1. De Eerroof van Erasmus, RJb 2010.

2. Voor een beter beeld van Erasmus, Reboot, 2009

3. Erasmus als pacifist: kosmopoliet of kleinburger, Erasmiaans Gymnasium 2004

4. Lof der Zotheid (1511-2011), 19 maart a.s. in De Helling

5. Coreferaat Erasmus-Gülen voor vrede en oorlog, 2009

6. Reboot 2009, English version.

7. Flyer Reboot #6