Bibliografie en Curriculum Vitae

 

leo

1. CV

2. Bibliografie

 

 

1. CV

Geboortedatum: 12 september 1945.Adres: Noordeinde 9, 2611 KE Delft.
Gehuwd met Rieme Wouters (1968), vader van Anne (1975), Joost (1978) en Jeroen (1980).
Telefoon thuis: 015-2134131; mobiel: 06-14988424.
E-mail: molenaar@erasmiaans.nl; leomolenaar@planet.nl.
Website: www.leomolenaar.nl.
Doctoraalexamen scheikundig ingenieur, 1974, TU Delft.
Leraar schei- en natuurkunde van 1968 tot 2007. Zelfstandig publicist sinds 1993.
Prepensioen per 1 september 2007. Pensioen per 1 september 2010.
Promotie als historicus, 1994, UvA. Biograaf van Marcel Minnaert, 2003.
Bestuurslid Huis van Erasmus (sinds 2005), voor Vrede en Dialoog, www.huisvanerasmus.nl
Lid van Pugwash Nederland (sinds 2005), www.pugwashnederland.nl.

Erasmusspeld van gemeente Rotterdam (2007). Ridder in de Orde van Oranje Nassau (2008).

 

2. Bibliografie:

De lijst betreft niet de artikelen, die vaak bij onderdelen van de website worden vermeld.

Boeken voor het scheikundeonderwijs en het vak Algemene Natuurwetenschap:
- Scheikundedidactiek voor het VWO: een verkenning (TUDelft, 1973).
- Van kleurstof tot kunstmest: Wisselwerkingen tussen wetenschap, chemische industrie en maatschappij aan de hand van een historisch voorbeeld (TUDelft, 1974).
- Chemie en Samenleving (Boek Maastricht, 1986; CD-ROM, Beek 1998).

Boeken over onderwijs en het Erasmiaans Gymnasium:
- Het Erasmiaans Gymnasium na 666 jaar (red. Leo Molenaar, Rijswijk, 1995)
- Reindert Jacobsen; Een leraar met een verhaal (red. Leo Molenaar, Rijswijk, 1999)
- Ex Pluribus Unum (red. Leo Molenaar, Rijswijk, 2004)
- Over de levensbeschouwelijke vorming van jongeren in een interculturele context  (red. Leo Molenaar e.a., Bornem-Rotterdam, 2005)
- Een mozaïek van een rector/ Erasmus 500 jaar na Lof der Zotheid (red. Leo Molenaar, Leen Bongers en Bert Kanters, Rijswijk, 2009) Met o.a.: Een apologie van Erasmus, een polemiek met Jan van Herwaarden, Ronald Giphart, Marcel Möring en Hans Jansen.

Boeken op historisch en wetenschappelijk terrein:
- Wij kunnen het niet langer aan de politici overlaten; De geschiedenis van het Verbond van Wetenschappelijke Onderzoekers. (Dissertatie., Elmar, Rijswijk 1994).
- De rok van het universum; Marcel Minnaert (1893-1970), flamingant, communist, didacticus en astrofysicus (Balans, Amsterdam 2003).

Publicaties voor de stichting Huis van Erasmus:

- Leo Molenaar: Wat is het beeld van Erasmus? www.basvanvlijmen.com/reboot
Dit bij het standbeeld van Erasmus uitgesproken verhaal op 25 maart 2009 is een bijdrage aan Reboot van Bas van Vlijmen, straks in het Engels op e-book, te lezen op www.huisvanerasmus.nl/Over Erasmus.
- Iris Creemers, Leo Molenaar, Gürkan Çelik (red.): Erasmus en Gülen: Inspiratoren voor de vrede, Dialoogacademie en Huis van Erasmus, Rotterdam oktober 2009.

Recente artikelen:
Marx’s Appeal to Dutch Scientists, a Marxist approach to my dissertation (1994), ICHST-congress Budapest, Symposium ‘Marx and Natural Science in the 20th Century’, August 2009. Zie ‘Nieuws, marxisme’.

A Dutch Treat: the story of Lysenkoism in Holland, International Workshop on Lysenkoism, New York, December 2009. www.bcc-cuny.digication.com/lysenkoworkshop (Zie ‘Nieuws, marxisme’.)

terug naar boven