Wanneer gaat de wijziging van huisarts in?

Ik heb het huisartswijzigingsformulier elektronisch ingediend. De aanvraag is succesvol verwerkt, maar de huisartswijziging heeft nog niet plaatsgevonden. Moet ik een andere actie ondernemen dan het indienen van het formulier?

Boyana Stamenova, stad Kardzjali

Nee, u hoeft geen verdere actie te ondernemen. De huisarts bezorgt maandelijks uiterlijk om 17.00 uur op de 3e werkdag van de maand volgend op de rapportageperiode aan het Regionaal Ziekenfonds (HRHI) een lijst met de nieuw geselecteerde zorgverzekeraars in een door het NHIF goedgekeurd format.

Op grond van artikel 135 lid 4 van de NRD voor de medische activiteiten voor de periode 2023-2025 is de huisarts verplicht medische hulp te verlenen aan de zorgverzekerde patiënten vanaf de datum waarop de keuze is gemaakt, en deze worden opgenomen in zijn patiëntenlijst vanaf die datum.

(5) Als het nodig is geneesmiddelen, medische hulpmiddelen en dieetvoeding voor te schrijven, moet de keuze van zorgverzekerde patiënten worden weerspiegeld in het informatiesysteem van het Nationaal Ziekteverzekeringsfonds, en voor dit doel brengt de persoonlijke arts de Nationale Gezondheidsraad op de hoogte Ziekenfonds op de dag van de keuze elektronisch via de SSEV, maar uiterlijk binnen 3 werkdagen.

admin/ author of the article

Ik ben een getalenteerde en creatieve journalist, gespecialiseerd in het schrijven van artikelen. Mijn taak is om verschillende onderwerpen te onderzoeken, interviews af te nemen, gegevens te analyseren en hoogwaardige inhoud te creëren die de aandacht van lezers trekt en hen inspireert tot nadenken en actie

Loading...
Leomolenaar