De Communistische Partij van Nederland

 

cpn

1. Bestuurslid van de afdeling Delft en het district Den Haag

2. Lid van het partijbestuur (1980-1991)

3. Artikelen in theoretische bladen van de CPN