Welkom

Dit is sinds 1998 de website van Leo Molenaar. U kunt kennis nemen van mijn activiteiten, u kunt me helpen met suggesties of informatie over bepaalde onderwerpen, en u kunt me vragen voor opdrachten binnen het profiel dat ik schets bij ‘EvenVoorstellen’.

Deze website gaat in op:

  1. Nieuws van 2015. Daarbij gaat het allereerst om de biografie van de communistische politicus Marcus Bakker. Die is op 3 maart gepresenteerd in de MarcusBakkerkamer in het Binnenhof, waarbij de politicus Hans Wiegel het eerste exemplaar heeft aanvaard. U vindt mijn rede op de geheel vernieuwde pagina over Marcus Bakker: www.leomolenaar.nl/marcusbakker.

  2. Polemieken over ‘het beeld van Erasmus’, dat ik van de ten onrechte op hem geworpen smetten van antisemitisme en Turkenhaat probeer te zuiveren. Ik werk aan de publicatie van een bundel rond mijn essays van 2003, 2008 en 2010: ook de vertaling in het Engels is aan de orde. Ik zoek naar fondsen of instellingen die dit voornemen, dat wordt gedeeld door de Rotterdamse stichting Huis van Erasmus, willen honoreren. Deze essays staan naast andere verhalen over Erasmus op de website.

  3. Een lezing over Marcel Minnaert die ik op 15 december 2011 hield voor het René De Clercq-genootschap in het Vlaamse Deerlijk. Ik heb daar de censuur van mijn Belgische uitgever Van Halewyck van ‘De rok van het universum’ (2003) bekritiseerd.

  4. Negen oude artikelen over 'marxisme' in de bladen Politiek en Cultuur en Komma, tussen 1979 en 1989, heb ik samengebracht als 'marxisme 2'. Drie Engelstalige artikelen rond het Lysenkocongres in New York van 2009 bundelde ik al eerder als ‘marxisme’.

  5. Enkele autobiografische gegevens. Te beginnen met ‘Even voorstellen’, dan mijn belevenissen in de Delftse studentenbeweging en de CPN, en ook nog mijn CV en bibliografie. Mijn oproep aan historici om eens in te gaan op de geschiedenis van de laatste twintig jaar van de CPN heb ik zelf zijdelings opgepakt met de biografie van Marcus Bakker.

  6. Enkele voorlopig afgeronde projecten van de afgelopen veertig jaar, zoals het project ‘Chemie en Samenleving’, het project ‘Wetenschap en Samenleving’, de biografie van de astrofysicus, socialist en flamingant Marcel Minnaert (2003, foto), mijn opvattingen over onderwijs en de Tweede Fase op het Erasmiaans Gymnasium en enkele artikelen die ik toevallig digitaal voorhanden heb. En ten slotte sprokkel ik, niet uitputtend, enkele artikelen uit mijn lustrumboeken van het Erasmiaans Gymnasium (1994, 1999, 2004, 2009) en voordrachten bij andere gelegenheden.

  7. Ik fantaseer over een project op mijn website rond politieke tekenaars, waarbij ik een 50-tal uitgekozen tekeningen (uit mijn eigen verzameling) wil voorzien van summiere, begeleidende teksten: Efimov, Low, Sluijters, Raemaekers, Jordaan, Véber, Levine, en anderen.

  8. U kunt via de e-mail contact opnemen, en u krijgt dan – de vakanties uitgezonderd – snel antwoord.

leo

Deze website heeft als doel:
- het aanbieden van mijn diensten als historicus aan interessante opdrachtgevers;
- het uitwisselen en verzamelen van informatie over Marcus Bakker en over Erasmus;
- het wekken van belangstelling op het gebied van de studie van het ‘marxisme’ die een formidabele impuls kreeg door Piketty’s boek over Kapitaal in deze eeuw;
- het stimuleren van onderzoek naar de studentenbeweging en naar de CPN (1970-1991).

 

 

Mijn gegevens:

dr ir Leo Molenaar, Noordeinde 9, 2611 KE Delft,

telefoon: 015 -2134131, mobiel: 06-14988424,

leomolenaar@planet.nl; molenaar@erasmiaans.nl, www.leomolenaar.nl.